Courses

Оцеляване

В нашият начален курс ще ви предложим добре обмислен пакет от информация и практични методи за оцеляване. Практическо обучение за оцеляване, оказване на първа помощ, реакция при бедствия и аварииПърва Помощ

Ние ще ви покажем как да регирате правилно и максимално бързо в случай на инцидент. Вашите познания ще могат да спасят човешки живот, което ги прави безценни! Програмата е разработена на базата на водещите съвременни концепции и ръководства в областта на първата долекарска помощ и спешната медицина, одобрени от Световната Здравна ОрганизацияВингТчун

В нашият начален курс ще ви предложим добре обмислен пакет от информация и практични методи за оцеляване. Практическо обучение за оцеляване, оказване на първа помощ, реакция при бедствия и аварииВ нашият начален курс ще ви предложим добре обмислен пакет от информация и практични методи за оцеляване. Практическо обучение за оцеляване, оказване на първа помощ, реакция при бедствия и аварии

Времетраене Брой души

Ние ще ви покажем как да регирате правилно и максимално бързо в случай на инцидент. Вашите познания ще могат да спасят човешки живот, което ги прави безценни! Програмата е разработена на базата на водещите съвременни концепции и ръководства в областта на първата долекарска помощ и спешната медицина, одобрени от Световната Здравна Организация

Времетраене Брой души

Провеждат се курсове по самоотбрана, стресмениджмънт, превенция на насилието. Изграждане на цялостна комуникативна концепция за по-добро качество на мислене. Поставяне на физически и психологически граници

Времетраене Брой души