In Nature

Операция “Браво“

Влизате в ролята на военен от спец частите. Вашият отряд е изпратен на специална мисия, но по пътя нещата се объркват.


2-3 (часа)

10 - 20

Операция “Присмехулник“


2-3 (часа)

10 - 25

Поход на волята

Влизате в ролята на военен от спец частите. Вашият отряд е изпратен на специална мисия, но по пътя нещата се объркват.


2-4 (часа)

20 - 60 (100)

Времетраене 2-3 (часа) Брой души 10 - 20

Времетраене 2-3 (часа) Брой души 10 - 25

тестест

Времетраене 2-4 (часа) Брой души 20 - 60 (100)